Vragen en Antwoorden

 • Zijn er bijwerkingen?

  Bij neurofeedback meten we uitsluitend de hersenactiviteit. We voegen niets toe. Bijwerkingen zijn er niet. Mocht u toch het vermoeden hebben dat er iets gebeurt wat niet de bedoeling is, dan slaan we een of twee keer een behandeling over om te zien wat er gebeurt met de ongewilde verandering.
 • Doet een hersenmeting pijn?

  Een hersenmeting ziet er wat ingewikkeld en technisch uit. Het is echter geheel pijnloos. Het enige wat merkbaar is is het opplakken van de elektrodes. Na afloop is het, zeker bij een intake, lastig om u weer met een schoon hoofd te laten vertrekken. Met water en wat zeep krijgt u thuis de gel gemakkelijk weer uit uw haren.
 • Is er een leeftijdsgrens voor neurofeedback?

  Bij het ondergaan van neurofeedback is het belangrijk dat u begrijpt wat er gebeurt. Voor hele jonge kinderen kan dat lastig zijn. We adviseren niet eerder te starten met neurofeedback dan 5 tot 6 jaar.
 • Krijgen kinderen en volwassenen dezelfde neurofeedback behandeling?

  In principe is er geen verschil in behandeling tussen kinderen en volwassenen. Het is belangrijk dat de client begrijpt wat er gebeurt. Ook is het essentieel dat de client zef kiest voor be behandeling.
 • Voor wie is neurofeedback?

  Neurofeedback is er voor mensen met klachten op psychisch niveau. Het kan daarbij onder andere gaan om vermoeidheid, concentratieproblemen, angsten, slaapproblemen, stressklachten, depressie, burn-out, dyslexie en hoofdpijn. Van belang is dat er een bewuste keuze is voor deze behandelvorm.

 • Wie voert de hersenmeting uit?

  Het hele behandelproces is in handen van uw therapeut.
 • Ik gebruik medicatie, heeft dat invloed op de behandeling?

  Medicatie heeft geen invloed op de behandeling. Medicatie kan er voor zorgen dat uw klacht minder goed zichtbaar is in uw hersenactiviteit. We raden u aan om met uw voorschrijvende arts in overleg te gaan over de afbouw van de medicatie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat medicatie wordt geminderd en zelfs in haar geheel niet meer nodig is.
 • Wat zijn de tarieven van neurofeedback en coaching?

   

  De kosten voor een intake neurofeedback zijn €89,-

  De kosten voor een behandeling zijn €59,-

  De kosten voor een tussen- en eindmeting zijn €89,-

  De kosten voor een NLP sessie bedragen €78,65.

 • Wordt neurofeedback vergoed?

  Veel zorgverzekeraars vergoeden neurofeedback vanuit de aanvullende polis als alternatieve zorg.

 • Wordt coaching vergoed?

  NLP staat niet op de lijst van vergoedingen door zorgverzekeraars.
 • Wat is het 'Brain & Mind Care' netwerk?

  Brain & Mind Care is een landelijk netwerk van zelfstandig werkende neurofeedbacktherapeuten. Zij werken volgens dezelfde kwalitatieve uitgangspunten.

  de therapeuten zijn gespecialiseerd in hersenmetingen en de wetenschappelijk onderbouwde toepassing van neurofeedback;

  alle therapeuten zijn medisch en/of psychosociaal geschoold op minimaal HBO-niveau en daarnaast specifiek opgeleid op het gebied van QEEG-metingen en neurofeedback;

  de therapeuten zijn aangesloten bij diverse beroepsverenigingen (NFG, VBAG, NIP en/of NVPA) en voldoen aan de vereisten waarmee het bij de meeste zorgverzekeringen mogelijk is om de behandelingen (deels) vergoed te krijgen via de aanvullende verzekering;

  de samenwerking binnen het netwerk is gericht op het vergroten van kennis, het delen van ervaring en het versterken van de kwaliteitspositie van de neurofeedbacktherapeuten die werken op basis van een QEEG-meting en een gepersonificeerd behandelplan.

 • Wat heeft de coaching met neurofeedback te maken?

  Het kan voorkomen dat we klachten op hersenniveau kunnen trainen. Daarnaast kan het van belang zijn dat u op een andere manier gaat denken en waarnemen. Hierdoor verkleint u de kans dat klachten terug zullen komen.
 • Hoeveel sessie neurofeedback en/of coaching zijn nodig?

  Het aantal sessies neurofeedback dat u nodig heeft verschilt per klacht. Ook kan uw leeftijd een rol spelen op het aantal keren dat u in de praktijk komt. Tenslotte is ook de lengte van de periode dat u al last heeft van invloed op het aantal behandelingen.
 • Wordt er stroom toegediend?

  We dienen u niets toe. Dus ook geen stroom. Met gevoelige elektroden meten we wat er in uw brein gebeurt. Dat is vergelijkbaar met het opnemen van de lichaamtemperatuur of het in beeld brengen van het hartritme.

Neem contact op

Mail:

Schrijf je in voor onze informatie

.