Tarieven en Vergoedingen

 • Intake | € 87,- | 90 min.
  Vanaf 1-1-2022 € 87,-

  Bij een intake maakt u kennis met neurofeedback en voer ik een EEG-meting (hersenmeting) uit. Met behulp van een anamnese, een hersenmeting en vragenlijsten maak ik zichtbaar of uw klacht behandelbaar is en of u met neurofeedback kunt starten.

  Indien u na de intake het behandeltraject start, ontvangt uw huisarts of behandelend arts, uitsluitend met uw toestemming, een verslag van de intake.

  Vul hier het formulier in om een intake afspraak te maken.

 • Behandeling | € 59,- | 40 min.
  Vanaf 1-1-2022 € 65,-

  Als u besluit om met behandelingen te starten zal ik als uw therapeut de hele intake meting bestuderen. Ik zal op de eerste behandeldag met een plan komen. Daarin geef ik aan op welke locatie op het hoofd de training zal plaats vinden.
  Ook zoek ik uit welke frequentieband(en) het meest in aanmerking komt/komen om omhoog of omlaag te trainen.
  In de meeste gevallen trainen we in wekelijkse sessies van 40 minuten de hersenactiviteit. Dit gebeurt door middel van feedback via film of animaties.

  Bekijk het filmpje en krijg een indruk van een intake en van een behandeling.

  Na iedere 10 behandelingen meten we de vooruitgang door, vergelijkbaar met de intake, weer een volledig EEG te maken van 19 locaties op het hoofd.

  Het behandeltraject sluiten we af met een meting en een (grafisch) overzicht van de klachtvermindering.

 • Tussenmeting | €87,- | 75 min.
  Vanaf 1-1-2022 € 95,-

  Na iedere 10 behandelingen meet ik, met uw toestemming, de vooruitgang. Tijdens de tussenmeting volg ik dezelfde procedure als tijdens de intake meting. In overleg met u, en met uw nadrukkelijke toestemming, ontvangt uw huisarts of verwijzende arts een verslag van deze tussenmeting. bij de tussenmeting na 10 behandelingen kijken we naar de vooruitgang

 • Eindmeting | €87,- | 75 min.
  Vanaf 1-1-2022 € 95,-

  Het behandeltraject sluiten we af met een eindmeting. Dit is een meting vergelijkbaar met de intake en tussenmeting. Met uw schriftelijke toestemming ontvangt uw huisarts of verwijzende arts hier een verslag van.
 • NLP | €65,- | 60 min.
  (excl. BTW).
  Vanaf 1-1-2022 € 95,-

  De behandeling NLP bestaat uit twee onderdelen: de anamnese en de interventie. Bij de anamnese geeft u aan wat uw klacht is. Bij de interventie gaat u op een andere manier naar uw klacht kijken.

  Doordat we op een bepaalde manier de omgeving voortdurend in ons op nemen is er sprake van generalisaties, weglatingen en vervormingen van de werkelijkheid. Dit kan klachten met zich meebrengen. Ouders die zelf bijvoorbeeld angstig zijn geweest voor spinnen, kunnen dat op hun kinderen overbrengen. Of wanneer u vroeger belast bent geweest met een grote verantwoordelijkheid kan dat er nu toe leiden dat u zich overal mee wilt bemoeien en moeilijk iets los kunt laten.

  Tijdens de interventie wordt u zich bewust van uw innerlijke processen die u naar een bepaald, voor u ongewenst gedrag leiden. Dat geeft u de mogelijkheid om op een andere manier naar uw werkelijkheid te kijken. Als NLP coach help en leid ik u daarbij.

  Zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen NLP niet.

 • Vergoeding en Zorgverzekeraars

  De meeste zorgverzekeraars vergoeden Neurofeedback gedeeltelijk vanuit de aanvullende polis als 'OVERIGE PSYCHOSOCIALE THERAPIE'.

  U dient bij uw zorgverzekeraaraan te geven dat het om 'overige psychosociale therapie' gaat. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis dat u heeft. Omdat Brilliant Brain lid is van de NFG en aangesloten is bij de koepelorganisatie RBCZ (Register BeroepsbeoefenarenComplementaire Zorg), vergoeden veel verzekeraars (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende verzekering.

  Behandelend neurofeedback therapeut Drs. Kees van der Sande is aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Hierdoor is een gehele of gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk. U dient zelf in de polisvoorwaarden na te gaan of de zorgverzekeraar consulten door NFG licentie houders vergoedt.

  Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar

  Om erachter te komen welke zorgverzekeraar het beste bij u past, raad ik u aan om gebruik te maken van één van de vergelijkingswebsites voor zorgaanbieders. Bijvoorbeeld:

  Om helemaal zeker te zijn van de hoogte van de vergoeding, adviseer ik u om onderstaande gegevens bij de hand te houden wanneer u contact opneemt met uw/een mogelijk nieuwe zorgverzekeraar:

  • U dient aan te geven dat het gaat om ‘Behandeling overige psychosociale therapie', prestatiecode 24504;
  • Registratienummer NFG: 8865;
  • AGB-code zorgverlener: 90-042708;
  • AGB-code van Brilliant Brain: 90-51492.
  • Registratienummer RBCZ: 911047R

  IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst)

  Uitkeringsgerechtigden (bijvoorbeeld mensen in de ziektewet of WAO) kunnen bij hun uitkeringsinstantie informeren naar financiële mogelijkheden ten behoeve van herstel en re-integratie. Zo kunt u een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) afsluiten. Met het beschikbare budget kunnen de neurofeedback trainingen en consulten geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden. Voor meer informatie zie de websites van het UWV .

  Belastingen – Aftrekbaarheid

  Indien u de drempel voor zorgkosten overschrijdt, is het mogelijk om de kosten af te trekken van de belasting. Kees van der Sande is een erkend therapeut. Werkgevers kunnen de kosten opvoeren onder de noemer ‘Arbo kosten’. Wanneer u de trainingen en consulten voor uw carrière ontwikkeling volgt, kunt u de kosten mogelijk aftrekken als ‘scholingskosten’.


Neem contact op

Mail:

Schrijf je in voor onze informatie

.