Lid Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

De NFG is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld.

Onder 'Complementaire zorg' verstaan we 'aanvullende zorg'. Deze zorg komt dus niet in plaats van de gangbare medische zorg, maar voegt daar iets aan toe. Deze zorg wil bijdragen aan het herstel en welbevinden van de patiënt. Welbevinden staat voor gezondheid op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. De NFG ondersteunt daar waar mogelijk de therapeut. Ze onderhoudt contacten met de zorgverzekeraars, de koepel-organisatie én de politiek. Ze bewaakt de kwaliteit van de aangeboden zorg. Voor Brilliant Brain nemen ze de verplichtingen die de Wkkgz stelt over. Dat zorgt ervoor dat u terecht kunt bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.


Neem contact op

Mail:

Schrijf je in voor onze informatie

.