Brilliant Brain is altijd volop in beweging en zal dat in de toekomst blijven. Steeds zoeken we manieren om neurofeedback zo goed mogelijk in te zetten bij uw klachten.

Vanaf 2007 bestaat de neurofeedbackpraktijk in Deurne. Vanwege de grote belangstelling en uitbreiding van de werkzaamheden is in januari 2014 ook een praktijk in Venray geopend. Tot en met 2018 vielen de praktijken onder de organisatie 'BioMetrisch Centrum'. Vanaf 2019 is deze beeindigd en is er een nieuwe samenwerking met de overkoepelende organisatie Brain and Mind Care. Hierin werken verschillende neurofeedbackpraktijken in Nederland samen. 

Via intervisie, gerichte bij- en nascholing borgen we de kwaliteit en houden we ons op de hoogte van de allernieuwste ontwikkelingen binnen de neurofeedback. Doordat we zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie RBCZ en de beroepsvereniging NFG zijn we hier nog beter toe in staat.

Vanaf maart 2019 is de naam van de praktijk veranderd in Brilliant Brain. Gelijktijdig is nieuwe hoogwaardige EEG apparatuur in gebruik genomen. De overstap is gemaakt naar de beroepsvereniging NFG en er is gewerkt aan een nieuwe website.

Wat hetzelfde is gebleven is een professionele en op de persoon gerichte behandeling.

Waarborging kwaliteit

Brilliant Brain biedt neurofeedback en hersenmetingen aan die voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Onderzoek toont aan dat neurofeedback bij verschillende aandoeningen en klachten succesvol is.

Belangrijk is een goede intake. Brilliant Brain doet het uiterste om daaraan te voldoen. Het doel van de intake is te achterhalen of er afwijkende hersenactiviteit is die mogelijk de klacht kan verklaren. Daarnaast hechten we er veel waarde aan dat u als client begrijpt wat er gebeurt.

Als u kiest voor behandeling zullen we u goed informeren over het behandeltraject.

Certificering en registratie

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Blijvend kwaliteit verbeteren

Brilliant Brain verbetert de kwaliteit van de neurofeedback behandelingen en de hersenmetingen voortdurend. In eerste instantie is het belangrijk dat de apparatuur en software waarmee Brilliant Brain zijn werk doet, de basis voor kwalitatief hoogwaardige neurofeedback, gecertificeerd is. De apparatuur geeft bijvoorbeeld realtime feedback. Dit is een belangrijke eis.

Verder volgen we de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van neurofeedback op de voet. We bieden alleen behandelingen aan waarnaar onderzoek is gedaan: ze zijn wetenschappelijk bewezen. Ook bekijken we steeds de effecten van de behandelingen. Op basis van de uitkomsten stellen we de behandelingen bij, of gaan we juist op een zelfde manier verder.

Cliënten die kiezen voor Brilliant Brain, kiezen voor een behandeling die voldoet aan de laatste stand van zaken in de wetenschap en techniek.


Neem contact op

Mail:

Schrijf je in voor onze informatie

.