Stress kán nuttig zijn. Het stelt ons in staat om onder gevaarlijke of bijzondere omstandigheden beter te presteren.

Uit onderzoek blijkt dat de hersenen optimaal functioneren als ze goed kunnen switchen tussen verschillende taken, maar tijdens stress is dit niet meer mogelijk en blijven de hersenen steeds geconcentreerd op de stressvolle taak.

Iedereen heeft wel eens stress ervaren.  Bepaalde veranderingen in de hersenen en ons lichaam zorgen er bij stress voor dat we bijvoorbeeld minder pijn voelen. Wanneer de stress echter te lang aanhoudt ontstaan problemen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gevaarlijke of bijzondere omstandigheden te lang aanhouden of wanneer we in het dagelijkse leven teveel stress ervaren. Er kunnen zich dan bijvoorbeeld de volgende klachten voordoen: een gejaagd gevoel, hoofdpijn, slaapproblemen, hyperalert zijn, te veel spanning in hoofd en lichaam ervaren. Tevens kunnen er depressieve- en/of angstgevoelens ontstaan. Stress kan veel vervelende en schadelijke gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een burn-out. Wanneer u teveel aan stress bent blootgesteld, gaat dat vaak gepaard met veel moeheid, het gevoel niets meer aan te kunnen en concentratieproblemen. We raden u aan om hulp te zoeken, wanneer stress een bepalende factor in uw leven speelt.

De hersenmeting

Uit onderzoek van hersenmetingen blijkt duidelijk dat algemeen verhoogde stress gepaard gaat met verhoogde activiteit in allerlei gebieden in de hersenen. In het QEEG is dit te zien als toename van snelle golven (bètagolven) tijdens stressvolle taken en zelfs tijdens rust. Tijdens stressvolle taken zijn ook langzame golven minder aanwezig en worden alphagolven onderdrukt. Dit betekent dat de hersenen dan hyperactief zijn. Dit noemen we ook hyperarousal. In deze toestand zijn de hersenen klaar om te reageren en wordt alle aandacht gericht op de stressvolle taak.

 Uit nieuwe QEEG-analyses blijkt dat deze toestand nadelig is voor de geheugenfunctie. Bepaalde medicamenten verlagen deze algehele activiteit van het brein. Dat is in het QEEG te zien als een verlaging van de snelle bètagolven.

Een groeiende groep mensen met stress-stoornissen wordt gediagnosticeerd als Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). De patronen die we bij deze mensen in hersenmetingen vinden, lijken sterk op de patronen die beschreven zijn bij mensen met chronische stress. Vaak komen bij mensen met PTSS naast de verhoogde snelle golven ook verhogingen van langzame golven (thetagolven) tegelijkertijd voor. Dit is mogelijk een verklaring voor het aanwezig zijn van moeheid bij deze groep mensen.

Neurofeedback

De meest beschreven en uitgevoerde behandeling bij stress bestaat uit het onderdrukken van de snelle golven (bètagolven), waardoor de activiteit van de hersenen en daarmee de stressperceptie afneemt. Bij PTSS is wel een gecontroleerde studie uitgevoerd en hebben onderzoekers aangetoond dat neurofeedback leidt tot minder klachten vergeleken met een controlegroep die geen neurofeedback heeft gekregen. De verbeteringen door neurofeedback waren na 2,5 jaar nog steeds aanwezig.

Resultaten en effectiviteit

Wanneer u bij stress klachten kiest voor neurofeedback kan dat voor u op de volgende manieren merkbaar zijn:

 • De onrust in lichaam en hoofd nemen af;
 • Spanningsklachten worden minder;
 • Er ontstaat meer ontspanning;
 • U gaat beter slapen;
 • De concentratie neemt toe;
 • Het geheugen verbetert;
 • Uw emotionele stemming wordt positiever;
 • U bent minder prikkelbaar. 

Stress en Burn-out behandelen bij Brilliant Brain betekent:

 • Officiële Intake
 • Direct duidelijkheid of uw klacht met neurofeedback te behandelen is.
 • Indien uw klacht te behandelen is, kunt u starten met (wekelijkse) behandelingen.
 • Indien u na de intake het behandeltraject vervolgd ontvangt u een verslag van de intake.
 • Dit verslag kunt u delen met de doorverwijzende zorg verlenende partij.

Ervaringsverhaal

Lees hier het verhaal over de effecten van neurofeedbacktherapie op de agressie van Johnny.

Neem contact op

Mail:

Schrijf je in voor onze informatie

.