Op verschillende manieren kunnen zich slaapproblemen voordoen. De meest voorkomende is slapeloosheid. Bij andere vormen van slaapproblemen kan het gaan om parasomnie (slaapwandelen is daar een voorbeeld van), slaap-apneu en narcolepsie. Bij de laatste gaat het om het probleem van het plotseling en ongecontroleerd in slaap kunnen vallen.

De hersenmeting (QEEG)

Slaapproblemen leiden ook overdag tot veranderingen in de activiteit van de hersenen. In het algemeen verhoogt het brein de activiteit tijdens aandachtstaken of uitvoeringstaken. Wanneer slaapproblemen een rol spelen komt het vaak voor dat de activiteit van de hersenen juist verlaagt tijdens taken, vergeleken met rustmetingen. Bij slaapproblemen kan ook sprake zijn van overactivatie in de hersenen. Wanneer verhoogde stress een rol speelt blijken de hersenen vaak een verhoogde activiteit te hebben voordat de slaap intreedt. De hersenen zijn dan te actief op het moment dat ze eigenlijk minder actief moeten gaan worden en zich moeten voorbereiden op de slaap. Deze verhoogde activiteit is zowel overdag als ’s nachts aanwezig. Hierdoor leidt deze vorm van slapeloosheid bij mensen met stress ook  tot veranderingen in het slaapritme. Mensen slapen 's nachts niet door, ontwkane regelmatig en zijn daardoor overdag nog steeds moe.

Neurofeedback

Het is belangrijk de oorzaak van slaapproblemen te onderzoeken. Als deze duidelijk is zijn er verschillende tips om beter te gaan slapen. De inzet van neurofeedbacktherapie kan daarbij helpen. De voormeting neurofeedback is van belang om te bepalen op welke manier neurofeedback het beste kan worden ingezet. Er bestaat geen vast behandelingsplan. Dat komt door de vele oorzaken die ten grondslag kunnen liggen aan slaapstoornissen. 

Resultaten en effectiviteit

De ervaringen met de neurofeedback behandeling van slaapproblemen en moeheid zijn goed. Ook wetenschappelijk onderzoek toont aan dat neurofeedback bij deze klachten behulpzaam kan zijn. Als u start met neurofeedback kunnen de volgende veranderingen optreden:

 • Sneller in slaap  vallen;
 • Wanneer u ’s nachts wakker wordt valt u gemakkelijker weer in slaap valt;
 • U wordt minder vaak wakker dan voorheen;
 • Uw moeheidsklachten nemen af;
 • Hoofdpijnklachten verminderen;
 • Bij mensen met fibromyalgie kan naast een verbetering in het slaappatroon ook een verbetering plaatsvinden in klachten als hoofdpijn, spierpijn en moeheid. Bovendien kunnen bij deze mensen symptomen die lijken op een depressie of angst verminderen na het volgen van neurofeedback.

Slaapproblemen behandelen bij Brilliant Brain betekent:

 • Officiële Intake
 • Direct duidelijkheid of uw klacht met neurofeedback te behandelen is.
 • Indien uw klacht te behandelen is, kunt u starten met (wekelijkse) behandelingen.
 • Indien u na de intake het behandeltraject vervolgd ontvangt u een verslag van de intake.
 • Dit verslag kunt u delen met de doorverwijzende zorg verlenende partij.

Neem contact op

Mail:

Schrijf je in voor onze informatie

.