Bij migraine gaat het om een plotseling opkomende hevige hoofdpijn. Verschijnselen die daarbij op kunnen treden zijn misselijkheid en braken. Ook kan het zijn dat er een grote gevoeligheid ontstaat voor licht en geluid. Migraine komt bij vrouwen drie keer vaker voor dan bij mannen.

Een aura gaat vaak vooraf aan een migraine aanval. Het is vaak moeilijk om scherp te zien. Lichtjes en flikkeringen verschijnen. Ook kan het lichaam gaan tintelen. Een migraine-aanval duurt een aantal uren  tot een dag. Soms rekt de periode zich uit over twee of drie dagen.
Kinderen met migraine kunnen andere signalen afgeven. Bij hen kunnen ook buikpijn, overgeven en verwardheid ontstaan. Deze klachten worden gevolgd door hoofdpijn.

Hersenmeting

Een disbalans in het brein is de oorzaak van migraine.

Neurofeedback

Migraine kent verschillende behandelvormen. Medicatie is er daar een van. Deze bestrijden de symptomen die gepaard gaan bij een aanval. Dat voorkomt een migraine-aanval. Neurofeedback kan ook tot goede resultaten leiden.  Mensen die chronisch last hebben van migraine vertonen vaak afwijkende patronen in hersenactiviteit. 

Resultaten en effectiviteit

Neurofeedback is een adequate manier om de afwijkende activiteit te trainen. Hierdoor kunnen migraineklachten verminderen of geheel verdwijnen. Dat kan op de volgende manieren merkbaar zijn:

  • Het aantal migraine aanvallen neemt af;
  • De tijdsinterval tussen twee aanvallen neemt toe;
  • Migraine aanvallen kunnen in het geheel verdwijnen.

Migraine behandelen bij Brilliant Brain betekent:

  • Officiële Intake
  • Direct duidelijkheid of uw klacht met neurofeedback te behandelen is.
  • Indien uw klacht te behandelen is, kunt u starten met (wekelijkse) behandelingen.
  • Indien u na de intake het behandeltraject vervolgd ontvangt u een verslag van de intake.
  • Dit verslag kunt u delen met de doorverwijzende zorg verlenende partij.

Neem contact op

Mail:

Schrijf je in voor onze informatie

.