Bij ASS gaat het om kwetsbaarheid op de volgende gebieden:

 • sociale interactie;
 • communicatie;
 • flexibiliteit in denken en handelen en
 • het filteren en integreren van informatie.

Autisme kan op veel verschillende manieren voor komen. Dat is de reden waarom men in het psychiatrisch handboek DSM-5 van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) spreekt. Er zijn sterke punten die kenmerkend zijn voor mensen met ASS. Zij hebben oog voor details. Ze zijn analytisch in hun denken, ze zijn eerlijk, loyaal en hebben technisch inzicht.

Op sociaal gebied ondervinden mensen met ASS vaak problemen. Het gaat daarbij om de 'sociale intuïtie'. Deze lijkt niet goed (of anders) ontwikkeld te zijn.

De verwerking van informatie in het brein vindt op een andere manier plaats dan bij mensen zonder ASS.

De hersenmeting

Bij mensen met ASS zijn vaak verschillen tussen de linker- en rechterhersenhelft meetbaar. Bij kinderen met ASS meten we vaker epileptiforme activiteit dan bij kinderen zonder ASS. Ook lijken de hersenen van mensen met ASS anders te reageren op het zien van bewegingen dan mensen zonder ASS.

Neurofeedback

Onderzoekers hebben aangetoond dat neurofeedback van mu-golven bij mensen met autisme leidt tot verbeterde aandacht en een vermindering van typisch ASS gedrag. De neurofeedbackprotocollen die we inzetten bij ADHD (theta/bèta-training) zijn ook bij mensen met autisme vaak zinvol. Behaalde resultaten hebben vaak betrekking op verbeterde alertheid en concentratie. Ook andere vormen van neurofeedback leiden tot verbeteringen in het gedrag bij ASS. Er zijn speciale technieken ontwikkeld om de samenwerking tussen hersengebieden te trainen met neurofeedback. Bij mensen met autisme is deze samenwerking vaak te hoog of net te laag. Bij een te hoge samenwerking (ook wel koppeling genoemd) kan neurofeedback zorgen voor vermindering van de symptomen van de ziekte.

Resultaten en effectiviteit

Als u bij ASS kiest voor neurofeedbackbehandeling, kunt u het volgende verwachten:

 • Verbetering op het gebied van cognitief functioneren;
 • Verbetering van de aandacht en de concentratie;
 • Verbetering bij het verwerken van informatie;
 • Minder overgevoelig zijn voor prikkels;
 • Contact kunnen maken met anderen;
 • Minder afsluiten en in de 'eigen wereld' verborgen blijven;
 • Boosheid neemt af;
 • Aanspreekbaar zijn op gedrag;
 • Flexibeler zijn in ht omgaan met veranderingen;
 • Minder gespannenheid in onoverzichtelijke en drukke situaties:
 • Ontspannenheid voelen;
 • Toename van zelfvertrouwen;
 • Leren, denken, aandacht en concentratie nemen toe;
 • De communicatieve vaardigheden nemen toe.

ASS behandelen bij Brilliant Brain betekent:

 • Officiële Intake
 • Direct duidelijkheid of uw klacht met neurofeedback te behandelen is.
 • Indien uw klacht te behandelen is, kunt u starten met (wekelijkse) behandelingen.
 • Indien u na de intake het behandeltraject vervolgd ontvangt u een verslag van de intake.
 • Dit verslag kunt u delen met de doorverwijzende zorg verlenende partij.

Ervaringsverhalen

Lees hier het verhaal van de ouders van een client met ASS.


Neem contact op

Mail:

Schrijf je in voor onze informatie

.