ADHD

Er bestaan drie vormen van ADHD:

 • Het overwegend onoplettende beeld;
 • Het overwegend hyperactieve en/of impulsieve beeld;
 • Het gecombineerde beeld.

Het laatste beeld komt het meest voor. Het eerste beeld noemen we ook ADD. Dit is het minst voorkomende beeld.

ADHD is een aandachtsstoornis. Het is een klacht waar zeven a acht procent van de kinderen onder lijdt. De voortdurende drang om iets nieuws te willen vinden zorgt voor de kenmerkende onrust. ADHD is daarmee veel meer een karaktereigenschap dan een ziekte. Het is voor ouders en leerkrachten vaak lastig om met het ongeconcentreerde gedrag, dat zichtbaar is, om te gaan. Het lijkt op impulsief handelen. Het is echter de uiting van een de zoektocht naar nieuwe interessante dingen.

Op hersenniveau gaat het bij ADHD om een tekort aan dopamine. Dit is een stof die vrijkomt als je een beloning voelt. Als deze stof in voldoende mate aanwezig is, is er een adequate overdracht van elektrische impulsen in de hersenen. Daarnaast kun je genieten van een behaald resultaat. Bij klachten op het gebied van ADHD is deze stof in onvoldoende mate aanwezig en is er een voortdurende hunkering naar iets nieuws.

De hersenmeting

Met neurofeedback kunnen we het teveel aan langzame golven (de onderactiviteit) terugbrengen. De resultaten kunnen het zelfde zijn als in de situatie waarin men kiest voor medicatie:

Neurofeedback

Langdurige positieve effecten van neurofeedbacktherapie bij kineren is bewezen. Bij neurofeedback gebruiken we geen medicatie. Toch leidt dit op langere termijn tot effecten die vergelijkbaar zijn wanneer het kind medicatie (Ritalin) inneemt. Neurofeedback heeft het voordeel dat er geen bijwerkingen zijn en dat de effecten blijven bestaan.

Resultaten en effectiviteit

Neurofeedback is een behandeling zonder medicatie (Ritalin). Ook op langere termijn kan dat tot gunstige effecten leiden met een vergelijkbaar effect. Het gaat dan onder andere om:

 • Langer met een taak bezig kunnen zijn;
 • Hyperactiviteit en impulsiviteit verminderen;
 • Meer rust in het hoofd;
 • Sneller kunnen starten met een opdracht;
 • Leren vindt gemakkelijker plaats;
 • Zelfvertrouwen vergroot;
 • Minder dromerig;
 • Medicatie is niet meer nodig.

ADHD behandelen bij Brilliant Brain betekent:

 • Officiële Intake
 • Direct duidelijkheid of uw klacht met neurofeedback te behandelen is.
 • Indien uw klacht te behandelen is, kunt u starten met (wekelijkse) behandelingen.
 • Indien u na de intake het behandeltraject vervolgd ontvangt u een verslag van de intake.
 • Dit verslag kunt u delen met de doorverwijzende zorg verlenende partij.

Neem contact op

Mail:

Schrijf je in voor onze informatie

.